HEDEFLENEN
$/YIL

9.500.000

21.10.2021 TARİHİ İLE ENERJİ GELİRİMİZ...

$/YIL

$/AY

$/GÜN
Kurumsal

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim  A.Ş. Türkiye'de 6 şehirde 52 santrale ve toplam 51.15 MWp kurulu güce sahiptir.

Hakkımızda

Faktoring Nedir?

Şirket’in faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışıdır.

Şirket 9 adet bağlı ortaklığı ve bu bağlı ortaklıkların sahip olduğu güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen elektrik ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde elektrik dağıtım kuruluşlarına satılmaktadır.  

Şirket’in merkezi İstanbul/Beşiktaş’tadır. Şirket 05.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan ve 09.03.2021 tarihinde tescil edilen genel kurur kararıyla şirket merkezini İzmir ili Bayraklı ilçesinden İstanbul ili Beşiktaş ilçesine taşıma kararı almıştır.

Kartal Enerji, Manisa, Denizli, Aksaray ve Sivas illerinde bulunan toplam 51.149,21 kWp kurulu güce sahip 52 adet lisanssız güneş enerjisi santrali ile YEKDEM kapsamında alım garantisi ve sabit fiyat ile elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır. 2018 yılında 42 Milyon TL, 2019 yılında 51,4 Milyon TL ve 2020 yılında 65,1 Milyon TL tutarında satış hasılatı elde etmiştir.

Mevcut tesislerin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Manisa Dombaylı
9.654,48 kWp
Manisa Esenyazı
4.561,92 kWp
Manisa Attalos
3.224,07 kWp
Manisa Başıbüyük
10.264,32 kWp
Sivas/İmamdamı
8.814,96 kWp
Denizli/Çorbacılar
2.798,40 kWp
Aksaray/Ağzıkarahan
2.386,02 kWp
Ankara/Çubuk
4.697,36 kWp
Antalya/Alanya
4.747,68 kWp
  • Şirket’in güneş enerjisi santrallerinin tamamı uzaktan izlemeye imkan veren SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) sistemlerine sahip olup, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin şebekeye aktarılması işlemleri tek bir merkezden gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir.

Tarihçe

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin  Tarihçesi

Şirket, H15 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. unvanıyla 26.12.2014 yılında İstanbul/Beşiktaş’ta 953645 ticaret sicil numarasıyla anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışından ibarettir.

24.03.2021 tarihi itibarıyla H15 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin unvanı Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket’in hâlihazırda toplam kurulu gücü 41.704,17 kWp güneş enerjisi santrali bulunan 9 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bu bağlı ortaklıkların detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Alsun İşletme Ve Yönetim A.Ş.
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
9.06.2016
AC Güç (kWe)
999,90
DC Güç (kWp)
1.137,51
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (kWe)
999,50
DC Güç (kWp)
1.206,81
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
5.05.2016
AC Güç (kWe)
6.997,06
DC Güç (kWp)
8.447,67
Lokasyon
Salihli/Manisa
Kabul Tarihi
6.09.2017
AC Güç (kWe)
1.932,00
DC Güç (kWp)
2.086,56
Lokasyon
Kula/Manisa
Kabul Tarihi
19.02.2016
AC Güç (kWe)
3.996,00
DC Güç (kWp)
4.561,92
Lokasyon
Kula/Manisa
Kabul Tarihi
27.09.2017
AC Güç (kWe)
3.996,00
DC Güç (kWp)
4.561,92
Lokasyon
Kula/Manisa
Kabul Tarihi
14.11.2017
AC Güç (kWe)
4.995,00
DC Güç (kWp)
5.702,40
Lokasyon
Çorbacılar/Denizli
Kabul Tarihi
27.10.2017
AC Güç (kWe)
2.400,00
DC Güç (kWp)
2.798,40
Lokasyon
Kangal/Sivas
Kabul Tarihi
11.04.2017
AC Güç (kWe)
6.000,00
DC Güç (kWp)
6.576,24
Lokasyon
Ağzıkarahan/Aksaray
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (kWe)
998,92
DC Güç (kWp)
1.193,01
Lokasyon
Ağzıkarahan/Aksaray
Kabul Tarihi
15.12.2017
AC Güç (kWe)
998,92
DC Güç (kWp)
1.193,01
Anilin-e Prodüksiyon Tic. A.Ş.
Lokasyon
Kangal/Sivas
Kabul Tarihi
28.04.2017
AC Güç (kWe)
1.000,00
DC Güç (kWp)
1.119,36
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Lokasyon
Kangal/Sivas
Kabul Tarihi
28.04.2017
AC Güç (kWe)
1.000,00
DC Güç (kWp)
1.119,36
HACIOSMAN-Ges B Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.217,16
SÖKE-Ges D Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.413,72
Tehzip Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.058,40
Çayırbaşı Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Alanya/Antalya
Kabul Tarihi
29.06.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.058,40
Büyükdere Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
22.04.2020
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.154,34
Hacıosman Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
13.12.2019
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.121,48
Tehzip Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
13.12.2019
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.154,34
Çayırbaşı Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.
Lokasyon
Çubuk/Ankara
Kabul Tarihi
18.01.2021
AC Güç (kWe)
999,00
DC Güç (kWp)
1.267,20
Toplam
AC Güç (kWe)
44.309,00
DC Güç (kWp)
51.149,21
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş’nin Bağlı Ortaklıklarının Tarihçesi;
ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM A.Ş.
H1 SOLAR EN.ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
ANİLİNE PRODÜKSİYON. TİC. A.Ş.
OSDES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
AGROLİVE ATTALOS TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
GESİN ELEKT.ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
H23 SOLAR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
KRT ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
SZN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

Ortaklık Yapısı

KARTAL YENİLENEBİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Ortağın Unvanı
Orhun KARTAL
Orhun KARTAL
Halka Açık Kısım
Toplam
Grubu
A
B
B
A-B
Tutarı (TL)
11.000.000
29.000.000
15.000.000
55.000.000
Oranı (%)
20
52,73
27,27
100%
72,73
27,27
100%

Yönetim Kurulu Mesajı

Kartal Yenilenebilir Enerji olarak tüm paydaşlarımızı kapsayan bir memnuniyet, hoşgörü ve saygı anlayışını benimseyerek yolculuğumuza yaratıcı, yenilikçi ve öncü olarak devam etmekteyiz. Yolculuğumuzda çevreye duyarlı bir şekilde güneş enerjisi sektöründe ulusal ve uluslararası alanda öncü olmayı hedefleyerek ilerliyoruz. Enerji projelerimiz ile ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmaktan gurur duyarak çağdaş enerji dönüşümüne öncülük etmekteyiz.

Gelecekteki çalışmalarımızla da ekosistemi ve tarıma dayalı yerel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz. Kartal Enerji’yi güçlü ve rekabetçi kılan en önemli unsur çalışanlarımız olup, yetkin, yaratıcı, çözüm odaklı ve çevreye duyarlı çalışma arkadaşlarımız grubumuzun temellerini oluşturmaktadır. Bu anlayışla, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkı sağlayacak ve yetkinliklerini geliştirecek bir ortam sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir.

İlkelerimizi hayata geçirmeye devam etmek dileğiyle, tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza saygı, sevgi ve selamlarımızı sunarız.

Kartal Enerji Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Orhun Kartal / Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Karademir / Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Solmaz Saka / Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Mungan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Anbarcı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Vizyon& Misyon

Vizyonumuz
Öngörülebilir, düzenli nakit akışı sağlayan ve yüksek karlılığı olan projeleri geliştirip hayata geçirerek işimizi sürekli büyütür ve Türkiye ile bulunduğu bölgedeki en güçlü yatırımcı şirketlerden biri olmak için çalışırız. 
Misyonumuz
Girişimci ve yenilikçi yöntemlerimiz ile esnek ve dinamik yeteneklerimizi, çevre dostu teknolojilerle beraber kullanarak hızlı sonuç üretmeye ve tüm paydaşlarımıza en fazla katma değeri yaratmaya odaklanıyoruz.

Enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübelerimiz ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığımız ve kendini her zaman yenileyen eğitimli ve kaliteli çalışan kadromuzla, verimliliği yüksek projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Politikalar

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
Kartal Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Şirket) olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız, aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.
Veri sorumlusu olarak, gerçek kişilerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve yasal mevzuatlara uygun olarak yapmaktayız.

KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ
Kâr Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKAMIZ
Kartal Enerji olarak sosyal sorumluluk projelerimiz kurumsal kimliğimizin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda yapılan yardımlar ve bağışlar yasal düzenlemeler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşme Hükümlerine, Şirket’in vizyon & misyonu ile politikalarına uygun bir biçimde yapılır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Ediyorum